8.6.2020

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme miten me Tiketti Galleriassa (Tiketti Oy) (jäljempänä “Tiketti Galleria”, “me”) käsittelemme henkilötietoja. 

Tämä tietosuojaseloste kattaa kaikki Tiketti Gallerian kuluttajille suunnatut palvelut, kuten tuote-, teos- ja palvelumyynnin sekä niihin liittyvän markkinoinnin. Tästä kokonaisuudesta käytämme tietosuojaselosteessa nimeä ”Palvelut”.

Tietosuojaselosteestamme selviää, mitä henkilötietoja käsittelemme ja millä perusteella, sekä mitä velvoitteita ja oikeuksia henkilötietojen käsittelyyn liittyy, niin Tiketti Gallerialle kuin Palveluiden käyttäjillekin.

Tiketti Galleria noudattaa kaikessa henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta, tietosuojalakia sekä muuta soveltuvaa lainsäädäntöä.

Henkilötieto on sellaista tietoa, josta yksittäinen henkilö on suoraan tai epäsuorasti tunnistettavissa. Henkilötietoon viittaamme tässä tietosuojaselosteessa myöhemmin sanalla ”käyttäjä”.

Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjänä toimii Tiketti Oy (Y-tunnus: 0116189-3), ja käyttäjä voi milloin tahansa ottaa Tikettiin yhteyttä seuraavia yhteystietoja käyttäen:

Tiketti Oy

Urho Kekkosen katu 4-6 E
00100 Helsinki

puh: +358 10 843 1601

Sähköpostit: 
tietosuoja@tiketti.fi
hei@tiketti.fi

www.tikettigalleria.fi

Mitä henkilötietoja keräämme käyttäjästä?

Keräämme henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen kohdassa 4 kerrottuihin tarkoituksiin. Kerätyt tiedot saattavat vaihdella sekä käyttötarkoituksen että tietolähteen mukaan. Lue tarkemmin kohdasta 3, miten ja mistä keräämme henkilötietoja.

Käyttäjän itsensä Tiketille antamat tiedot:

 • yksilöintitiedot, kuten nimi, ikä, syntymäaika
 • yhteystiedot, kuten osoitetiedot, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus ja kryptattu salasana
 • maksamisesta kertyvät laskutus- ja maksutiedot
 • tilaustiedot sekä peruutustiedot
 • asiakaspalautteet ja muut yhteydenotot, kuten asiakaspuhelut ja sähköpostit
 • asiointikieli
 • ostohistoria
 • luvat, suostumukset ja kiellot (myös liittyen kolmansien osapuolten palveluihin)
 • kyselyihin ja tutkimuksiin annetut tiedot
 • asiakaspalvelupuhelut, sähköpostit ja asiakaspalvelun vuorovaikutus eri palvelukanavissa
 • muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot, kuten kilpailuvastaukset

Keräämme tietoja Palveluiden käytöstä ja käyttölaitteiden teknisistä ominaisuuksista.

Muut kuin käyttäjän itsensä antamat tiedot:

 • IP-osoite (ja sijaintimaa)
 • evästeet
 • toimet ja niiden ajat Palveluissa (kuten Palveluissa katseltujen ohjelmien tiedot tai käytetyt sivustot ajankohtineen)
 • laitteiden käyttämät uniikit tunnistenumerot (laite ID)
 • käytetyn laitteen tiedot, käyttöjärjestelmän tyyppi sekä ohjelmistoversiot
 • selaimen tyyppi ja kieliasetukset
 • kirjautumistiedot kolmansien osapuolien palveluiden kautta (Facebook, Google)

Voimme yhdistää käyttäjän itsensä antamia tietoja ja/tai muita, kuin käyttäjän antamia tietoja ja tallentaa käyttäjän segmentteihin esimerkiksi ostohistoriasta pääteltyjen kiinnostuksen kohteiden mukaan.

Mistä käyttäjän tiedot päätyvät meille?

Keräämme henkilötietoja ensisijaisesti käyttäjältä itseltään. Eli ostamalla tuotteita, teoksia tai palveluita tai rekisteröitymällä Tiketti Gallerian verkkokaupan käyttäjäksi tai tilaamalla Tiketti Gallerian uutiskirjeen, käyttäjä kertoo meille tietoja itsestään. Lisäksi tietoja kerätään myöhemmin asiakkuuden aikana, kun käyttäjä ottaa meihin yhteyttä tai käyttää Palveluitamme.

Voimme vastaanottaa henkilötietoja myös kolmansilta osapuolilta. Tällaisia osapuolia ovat:

 • sosiaalisen median palvelut, joita käyttäjä käyttää Palveluihin kirjautumiseen (Facebook, Google)
 • samaan konserniin kuuluvat yhtiöt
 • julkiset ja yksityiset osoiterekisterit
 • yhteistyökumppanit

Mihin tarkoituksiin käyttäjän tietoja käytetään?

Käsittelemme henkilötietoja näihin tarkoituksiin:

 • tuotteiden, teosten ja palveluiden tilaamiseen ja toimittamiseen sekä verkkokauppa-tilien luomiseen
 • Palveluiden tuottamiseen, ylläpitoon, suojaamiseen ja kehittämiseen sekä personointiin ja suositteluihin
 • Palveluita koskevaan personoituun asiakaspalveluun ja kohdennettuun asiakasviestintään
 • suoramarkkinointiin
 • markkinoinnin kohdentamiseen palveluiden käytön, kiinnostuksen kohteiden, katseluhistorian, demografiatietojen ja sijaintitietojen perusteella
 • markkina- ja muiden tutkimusten, analyysien, segmenttien ja raporttien tekemiseen ja kohdentamiseen
 • käytettävyyden ja toimivuuden varmistamiseen sekä väärinkäytösten estämiseen ja tutkimiseen
 • liiketoiminnan suunnitteluun ja tuotekehitykseen

Henkilötietojen käyttöperusteena on ensisijaisesti Tiketti Gallerian ja käyttäjän välinen sopimus, joka syntyy kun

 • käyttäjä tilaa tai ostaa Tiketti Gallerian myymiä tuotteita, teoksia tai palveluita
 • käyttäjä rekisteröityy Tiketti Gallerian verkkokaupan käyttäjäksi
 • käyttäjä tilaa Tiketti Gallerian uutiskirjeen

Henkilötietojen käsittely tilauksissa ja ostoissa perustuu myös lakisääteisiin velvoitteisiin, mm. kirjanpitolaki.

Henkilötietojen käsittely asiakassuhteen hoitamiseksi ja suoramarkkinointitarkoituksiin perustuu Tiketti Gallerian oikeutettuun etuun.

Henkilötietojen käsittely suoramarkkinointitarkoituksiin voi perustua myös käyttäjän antamaan suostumukseen, eli käyttäjä voi tilata Tiketti Gallerian uutiskirjeen ilman, että hän ostaa tai tilaa Tiketti Galleriasta mitään. Tällöin tietoja käytetään vain suoramarkkinointiin.

Näin Tiketti Galleria säilyttää henkilötietoja

Säilytämme henkilötietoja Palveluiden toteuttamiseksi ja varmistamiseksi sekä kirjanpito- ja raportointivelvollisuuksien ja -vastuiden täyttämiseksi.

Kirjanpitolain mukainen säilytysaika on kuusi vuotta kalenterivuoden päättymisestä. Eli käyttäjän tänään tekemän tilauksen tiedot poistamme kuuden vuoden päästä vuoden lopuksi.

Suoramarkkinointitarkoituksiin voimme säilyttää henkilötietoja yli kuusi vuotta, mikäli käyttäjä on viimeisen kuuden kuukauden aikana avannut vähintään yhden Tiketti Gallerian lähettämän uutiskirjeen.

Käyttäjä voi milloin tahansa kieltää henkilötietojensa käyttämisen markkinointitarkoituksiin.

Miten henkilötietoja suojataan

Henkilötietoja Tiketti Galleriassa käsittelevät Tiketin työntekijät. Jokainen tietojen käsittelijä on salassapitovelvollinen.

Henkilötiedot on suojattu asianmukaisesti teknisin ja organisatorisin toimenpitein mukaan lukien henkilötietojen salaus ja anonymisointi. Varmistamme myös vikasietoisuuden ja tietojen palauttamisen.

Suojaustoimiin kuuluvat mm. pääsynhallinta käyttäjäoikeuksin, kulunvalvonta, palomuurit ja salasanasuojaus.

Ilmoitamme mahdollisista tietoturvaloukkauksista viipymättä suoraan viranomaisille ja käyttäjille, joita loukkaus koskee, soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Evästeet ja seurantatekniikat Tiketti Gallerian Palveluissa

Käytämme Tiketti Gallerian Palveluissa evästeitä, komentosarjoja, jäljitteitä ja muita vastaavia tekniikoita, joilla tunnistetaan päätelaitteita, seurataan ja analysoidaan Palveluiden käyttäjiä, käyttöä ja käyttötottumuksia. Käytämme näillä tekniikoilla kerättyä tietoa Palveluiden kehittämiseen ja kohdentamiseen sekä mainonnan ja muun markkinoinnin kohdentamiseen.

Evästeellä tarkoitetaan tekstitiedostoa, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Voimme liittää evästeiden keräämää tietoa tunnistettuihin käyttäjiin ja heistä keräämiimme henkilötietoihin mm. käyttäjätunnukseen, kohdentamiseen ja analysointiin liittyen.

Palvelut voivat sisältää kolmansien osapuolten evästeitä ja vastaavia tekniikoita. Tällaisia kolmansia osapuolia ovat mittaus- ja seurantapalvelut, kuten Google Analytics sekä mainosverkot, kuten Facebook. Nämä kolmannet osapuolet voivat siis tallentaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle Palveluittemme käytön yhteydessä.

Käyttäjä voi koska tahansa tyhjentää tai estää evästeet ja kaiken muun käyttämämme seurannan selaimensa tai päätelaitteensa asetuksista. Evästeiden tyhjentäminen vaihtaa käyttäjän tunnistetta, jota evästeet hyödyntävät käyttäjäprofiilin muodostamiseen. Evästeiden tyhjentäminen ei estä tietojen keräämistä kokonaan.

Jos käyttäjä ei halua evästeiden tallentuvan päätelaitteelleen, käyttäjä voi ennen Tiketin Palveluiden käyttämistä tai koska tahansa käytön aikana säätää selaimensa kieltäytymään vastaanottamasta evästeitä. Tällaista asetusta kutsutaan incognito- tai private browsing -asetukseksi. Evästeiden ja seurannan poistaminen voi vaikuttaa Palveluiden toimivuuteen.

Kolmannet osapuolet, kuten mainostajat ja mainosverkostot, voivat hyödyntää evästeitä ja niiden kaltaisia seurantatekniikoita päättelemään käyttäjän todennäköisiä kiinnostuksen kohteita ja kohdentaa mainontaa ja markkinointia näihin päätelmiin perustuen.

Hyödynnämme näitä tietoja myös oman mainontamme ja markkinointimme kohdentamiseen kolmansien osapuolten palveluissa.

Kolmansien osapuolten palveluihin sovelletaan niiden omia tietosuojakäytäntöjä ja käyttöehtoja, eikä Tiketti Galleria vastaa millään tavalla näiden osapuolten tietojen käsittelystä. Käyttäjän kannattaa aina tutustua huolella kaikkien käyttämiensä palveluiden tietosuojakäytäntöihin ja käyttöehtoihin.

Kenelle henkilötietoja voidaan luovuttaa?

Tiketti Galleria käyttää Palveluiden toteuttamiseen ulkopuolisia palveluntarjoajia. Nämä ulkopuoliset palveluntarjoajat ovat Tiketti Gallerian henkilötietorekisterin käsittelijöitä, ja he käsittelevät kaikkia henkilötietoja Tiketti Gallerian lukuun ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Tiketti Galleria on varmistanut tietojen asianmukaisen käsittelyn tietosuojasopimuksilla.

Henkilötietoja käsittelevät mm.

 • luottokorttiyhtiöt
 • analyysipalvelut
 • Campaign Monitor
 • Cuuma

Henkilötietoja voidaan myös luovuttaa perusteltuja käyttötarkoituksia varten, kuten yhteistyökumppaneille asiakasviestintää varten. Luovutuksesta pyrimme kertomaan etukäteen tuotteiden, teosten ja palveluiden myyntisivuilla verkkosivuillamme.

Henkilötiedot luovutetaan aina Tiketti Gallerian verkkokaupan myyntiin asettajille mikäli he toimittavat ostetut tuotteet, teokset tai palvelut suoraan käyttäjälle.

Tiedot luovutetaan tuote- teos, ja palvelukohtaisesti vain toimitusta varten. Myyntiin asettajalla ei ole oikeutta käyttää tietoja mihinkään muihin tarkoituksiin tai säilyttää niitä tuotteen, teoksen tai palvelun onnistuneen toimituksen jälkeen.

Luovuttamisessa noudatamme aina voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa markkinointitarkoituksiin, kuten suoramarkkinointiin ja digitaalisen mainonnan kohdentamiseen sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin, tietojen päivittämiseen ja muihin vastaaviin selvityksiin yhteistyökumppaneillemme.

Markkinointitarkoituksiin luovutetaan vain sellaisten käyttäjien tietoja, jotka ovat antaneet siihen luvan tilauksen tai oston yhteydessä.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa toimivaltaisille viranomaisille tai muille vastaaville tahoille heidän esittämien vaatimustensa mukaan, tai Palveluiden käyttöehtojen noudattamisen valvomiseksi ja varmistamiseksi sekä Palveluiden turvallisuuden takaamiseksi. Mahdollisessa yrityskaupassa, liiketoimintakaupassa tai fuusiossa, ulkoistuksessa sekä konsernisuhteen tai muun taloudellisen yhteenliittymän syntyessä kaikki henkilötiedot voidaan siirtää näiden osapuolille.

Henkilötietoja voidaan siirtää saman konsernin sisällä.

Henkilötietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Palveluiden tuottamiseen ja tarjoamiseen liittyen. Kun siirrämme henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme kaikkien tietojen suojaamisesta mm. sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja kaikkeen käsittelyyn liittyvistä asioista tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla ja Euroopan Komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen.

Tiketti Galleria käyttää uutiskirjeiden lähettämiseen, markkinoinnin automaatioon ja markkinoinnin kohdentamiseen australialaista Campaign Monitoria. Campaign Monitorilla on toimipisteet mm. Sydneyssa, Lontoossa ja San Franciscossa. Campaign Monitor on Tiketin ylläpitämän henkilörekisterin käsittelijä.

Millaisia oikeuksia käyttäjällä on hänestä kerättyihin tietoihin liittyen?

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa käyttäjästä tallennetut tiedot.
Käyttäjä voi ottaa Tiketti Galleriaan yhteyttä ja pyytää saada tietää kaikki hänestä kerätyt tiedot.

Käyttäjällä on oikeus pyytää tietojensa korjaamista tai poistamista.
Käyttäjällä on oikeus pyytää Tiketti Galleriaa korjaamaan ja täydentämään hänestä kerätyt virheelliset tiedot. Käyttäjällä on myös oikeus pyytää Tiketti Galleriaa poistamaan hänestä kerätyt tiedot.

Tiketti Galleria poistaa tiedot käyttäjän pyynnöstä kohtuullisessa ajassa, ellei tietojen säilyttämiseen edelleen ole lakisääteistä velvoitetta tai lakisääteistä oikeutta, esim. Palveluihin liittyviin velvoitteisiin ja vaateisiin liittyen.

Käyttäjällä on oikeus pyytää tietojensa siirtämistä.
Käyttäjällä on oikeus pyytää Tiketti Gallerian rekisteriin käyttäjästä tallennettujen tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle.

Käyttäjällä on oikeus pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista.
Käyttäjä voi pyytää Tiketti Galleriaan olemaan käyttämättä käyttäjästä kerättyjä tietoja tiettyihin tarkoituksiin, kuten suoramarkkinointiin.

Käyttäjällä on oikeus kieltäytyä suoramarkkinoinnista.
Käyttäjä voi milloin tahansa perua hänelle lähetettävän markkinointiviestit joko suoraan viesteissä olevasta peruuta-linkistä tai ilmoittamalla kiellosta Tiketti Gallerialle. Suoramarkkinoinnista kieltäytyminen ei estä Tiketti Galleriaa lähettämästä käyttäjälle asiakasviestintää, kuten sähköposteja koskien käyttäjän käyttäjätiliä, Palveluiden tarjoamista ja Tiketti Gallerian liiketoimintaa.

Jos henkilötietojen käsittely perustuu käyttäjän suostumukseen, kuten uutiskirjeen tilaamiseen ilman Palveluiden käyttöä, voi suoramarkkinoinnin peruuttaa yllä mainitulla tavalla.

Mainonnan kohdentamisen estäminen
Käyttäjä voi pyytää, että Tiketti Galleria ei yhdistele käyttäjästä kerättyjä tietoja profiilien luomiseen ja käytä näitä suoramarkkinoinnin ja mainonnan kohdentamiseen. Profilointikieltoa voi pyytää ottamalla Tiketti Galleriaan yhteyttä.

Käyttäjä voi myös estää mainonnan automaattisen kohdentamisen muuttamalla selaimensa tai mobiililaitteensa asetuksia. Sovelluksissa mainonnan kohdentamisen voi kieltää sovelluksen asetuksista. Eri sovelluksissa ja laitteissa nämä asetukset löytyvät eri paikoista. Tarkempia tietoja saa sovellusten ja laitteiden kehittäjiltä.

Käyttäjä voi hallinnoida kolmansien osapuolien selainkäyttöön ja evästeisiin liittyvää markkinointia ja kohdentamista joko kokonaisuudessaan tai yrityskohtaisesti Your Online Choises -sivustolla.

Sijaintitietojen estäminen
Käyttäjä voi estää sijaintitietojensa käyttämisen kohdennettuun markkinointiin käyttämiensä sovellusten asetuksista.

Tilanteessa, jossa virheelliseksi epäiltyä henkilötietoa ei voida korjata tai poistaa, taikka poistopyynnöstä on epäselvyyttä, yhtiö rajoittaa tietoihin pääsyä.

Tiketti Gallerialla on oikeus muuttaa tätä tietosuojaselostetta

Tiketti Galleria voi muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Olennaisista muutoksista ilmoitamme Palveluissamme tai käyttäjän antamaan sähköpostiosoitteeseen.

Miten otan yhteyttä?

Käyttäjä voi tehdä valituksen tietosuojaviranomaisille, mikäli käyttäjä kokee, että hänen tietojaan ei ole käsitelty voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Tietosuojaviranomaisen yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800
00521 Helsinki
tietosuoja@om.fi
029 566 6700

Tiketin tietosuojavastaava Toni Bergholm

tietosuoja@tiketti.fi